sh01-bg1
 • כדי לבצע טיפול נגד החלקה, יש ליישם רק על רצפה יבשה, נקייה מציפויים אוטמים
 • כמו ווקס וסילר [sealer]
 • יש לוודא כי השטח המטופל יישאר רטוב עם החומר כל משך הטיפול.
 • בסיום הטיפול נגד החלקה יש לשטוף את השטח המטופל עם שפע מים.
 • ניתן ליישם את החומר על המשטח בעזרת "מופ" או מרסס.
 • משך טיפול נגד החלקה משתנה בהתאם לסוג הרצפה ויכול לנוע מ 10 דקות עד 40 דקות.
 • יש לנהוג בהתאם להוראות הבטיחות שמופיעות על האריזה , כפפות גומי , מגפיים ומשקפי מגן.
 • אסור מגע החומר עם העור.
 • במידה והחומר בא במגע עם העור או הבגד יש לשטוף מיד בזרם מים.
 • יש לוודא כי המקום מאוורר.
 • החומר מוכן לשימוש . אין לדלל או למהול עם חומרים אחרים.
 • תגובת הרצפה לחומר משתנה בהתאם להרכב הרצפה , לכן יש לבצע ניסיון במקום נסתר לפני כל ביצוע.
 • כל בדיקה תעשה רק על רצפה רטובה במים.
 • הניסיון כולל את יישום החומר למשך 10 דקות ושטיפתו עם מים.
 • במידה ואין שינוי בהתנגדות הרצפה להחלקה יש ליישם שנית למשך 5 דקות ולבדוק שוב וכך עד לתוצאה טובה.
 • משך טיפול נגד החלקה המרבי הוא 40 דקות.

חיפוש

leftbig

stop

היזהרו ממתחזים!
ו"בודקים" לא מוסמכים

קנה וקבל שירות ישירות מהמקור – היבואן . החומרים טריים ואמינים ,המבחר מגוון והמחיר הכי משתלם כולל ביצוע עבודות , הדגמה הדרכה וייעוץ.

הקדם תרופה להחלקה

left vid

אנטיסקיד בכנס בטיחות וגהות

kenes